KONTAKT

Ryszard Stoszek
Biuro Usług Finansowo - Księgowych
" Lege Artis"

www.legeartis.pl
biuro@legeartis.pl
rstoszek@legeartis.pl

93-219 Łódź
ul. Tatrzańska 63 a.
mobile:604-500-390
tel. 42 649-06-40
fax. 42 649-06-40