CENY USŁUG

  1. Wynagrodzenie za świadczone usługi ustala się odrębnie dla każdego zleceniodawcy, przy uwzględnieniu:


  2. Wysokość wynagrodzenia określa się każdorazowo w umowie zawieranej z zamawiającym.
    W przypadku badania sprawozdań finansowych, istotnymi pozycjami, które wpływają na wartość wynagrodzenia jest wielkość przedsiębiorstwa określana:

Wykonując usługi, oferujemy bardzo dobrą jakość za konkurencyjną cenę. Do spraw finansowych podchodzimy w każdym przypadku elastycznie. Naszą domeną jest obopólna satysfakcja i długotrwałe kontakty. Jesteśmy w stanie zaoferować warunki finansowe świadczonych usług, które będą akceptowane przez zainteresowane strony.